Gewasbeschermingsmonitor 


Fruitkwekerij en Veehouderijbedrijf Wiering, Perceel Zwaagdijk 212


Maatregelen voor vermindering van gebruikte chemische middelen (biologische, fysische, mechanische maatregelen),
toelichting gewasbeschermingsmiddelen, toedieningstechniek, emissiebeperkende maatregelen, beoordeling en resultaat

1.      Preventie

Bij de keuze van aan te planten kersensoorten is mede gelet op de gevoeligheid door aantasting van kersen door de kersenvlieg. Bij de keuze van pruimensoorten kon niet specifiek gekozen worden voor minder gevoelige soorten voor pruimenmot.

2.      Gewasinspecties

Geregeld wordt geïnspecteerd of er zich onkruid bevindt tussen de fruitbomen en op de grasvelden.

3.      Bestrijding zonder toepassing van gewasbeschermingsmiddelen

-          Er wordt principieel niet gespoten tegen luizen. Hierdoor krijgen ook lieveheersbeestjes en roofmijten een kans om goed te kunnen overleven. Op deze manier wordt gestreefd naar een natuurlijk evenwicht.

-          Er wordt principieel niet gespoten tegen schadelijke insecten of schimmels. De kersen worden tijdig geoogst waardoor plagen geen kans krijgen.

-          Er worden in de fruittuin géén zwarte stroken grond gehanteerd. Deze stroken hoeven dus ook niet te worden dood gespoten. In het buitenland maakt men ook veel minder gebruik van zwarte stroken. Het veronderstelde voordeel van zwarte stroken zit hem dan ook hoofdzakelijk tussen de oren. In plaats van zwarte stroken doodspuiten, wordt gebruik gemaakt van een geavanceerde maaimachine met hydraulisch aangedreven denkende schijf die netjes om de boompjes heen maait. Door regelmatig te maaien wordt bijna al het onkruid verzwakt en het gras krijgt de overhand. Alleen vlak bij de boomstammen kunnen nog vuilplanten groter groeien omdat daar de maaier niet bij kan komen.

 4.      Toepassen van gewasbeschermingsmiddelen

Er wordt uitsluitend gespoten tegen onkruid, met name tegen stekels. Het kost te veel tijd om alle individuele stekels handmatig uit de grond te steken. Er wordt gespoten met:

- MCPA (groeistof) tegen alle soorten onkruid. Om de te gebruiken hoeveelheden tot een minimum te beperken wordt dit middel alleen pleksgewijze toegediend (rechtstreeks gericht gespoten op individuele onkruidplanten) met behulp van een rugspuit.  Om de te gebruiken hoeveelheid verder te reduceren wordt altijd getracht om gebruik te maken van een zo laag mogelijke dosering. Het resultaat laat dan soms wat langer op zich wachten, maar de vuilplanten gaan uiteindelijk beter dood, inclusief de wortels. Het middel wordt alleen ingezet vlakbij de stammen van de bomen, daar waar de maaier niet bij kan komen.

- Glyfosaat (beter bekend onder de merknaam Roundup, maar Roundup is te duur) wordt ingezet tegen gras en vuil rond de schuur en op alle verharde oppervlaktes, om de schuur en de paden begaanbaar te houden. Ook hier wordt getracht de te gebruiken hoeveelheden zoveel mogelijk te beperken door gebruik te maken van een zo laag mogelijke dosering. Het resultaat laat dan soms wat langer op zich wachten, maar de vuilplanten en het gras gaan uiteindelijk beter dood, inclusief de wortels.


- Er wordt uitsluitend en alleen gespoten met een rugspuit met spleetdop. Er wordt uitsluitend en alleen zeer gericht gespoten op alleen de vuilplanten. Na verloop van een paar weken wordt beoordeeld of de vuilplanten ook daadwerkelijk dood zijn of dat extra bespuiting noodzakelijk is. Eventuele ontwikkeling van resistentie bij de vuilplanten is op deze manier niet aan de orde.

 
Bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren Gewasbescherming

 Bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming van André Wiering